Học thử khoá "THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ"
Chương trình học kết hợp Online và Offline (Tại KENT).
Bước 1: Tạo ngay tài khoản miễn phí tại đây.
Bước 2: Đăng nhập, xem hướng dẫn trên web và tham gia khoá học "THIẾT KẾ ĐỒ HỌA".
Học lập trình thực hành trong dự án thật!

Chương trình được thiết kế dành cho người chưa biết tin học hoặc người đã lập trình dưới một năm kinh nghiệm.

Học như là làm thật. Được hướng dẫn và quản lý bởi các quản trị dự án kinh nghiệm.

Phương pháp: Kết hợp online và offline (hoặc hỗ trợ từ xa).

Đăng ký tài khoản và tìm khoá học tại đây.

Liên hệ: 0977 548 348

Dich vụ triển khai Hệ thống quản lý học tập / e-learning.