Tư vấn, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến.

Trải nghiệm ứng dụng
Link demo: http://mekongsolution.com
Đăng nhập với tài khoản:
user1/user1: để học.
trainer1/trainer1: để quản lý lớp học.